Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

NATIONAL PROSECUTIONS SERVICES

Bw Joseph .S. Pande
Joseph .S. Pande photo
Bw Joseph .S. Pande
Naibu Mkurugenzi wa Mashtaka

Barua pepe:

Simu:

Wasifu

Ndugu.Joseph Pande , aliteuliwa tarehe 11 mwezi Mei Mwaka 2021 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Samia Suluhu Hassan kuwa Naibu Mkurugenzi wa Mashtaka