Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

NATIONAL PROSECUTIONS SERVICES

Wasiliana na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka

OFISI YA TAIFA YA MASHTAKA, Chuo cha Masomo ya Biashara na Sheria cha Chuo Kikuu cha Dodoma- UDOM, S.L.B 1733, Dodoma,Tanzania

SIMU YA MEZANI: +255 26 2963634

NUKUSHI: +255 26 2963635

SIMU PAPO: +255 26 2963634

BARUA PEPE: dpp@nps.go.tz

TOVUTI: www.nps.go.tz