Wasiliana Nasi

Ofisi ya Taifa ya Mashtaka.
Anwani/Mahali OFISI YA TAIFA YA MASHTAKA, Chuo cha Masomo ya Biashara na Sheria cha Chuo Kikuu cha Dodoma- UDOM, S.L.P 1733, Dodoma,Tanzania
Simupapo: +255 26 2963634
Nukushi: Nō: +255 26 2963635
Barua Pepe: dpp@nps.go.tz
Mrejesho, Malalamiko au Wazo